Denis-Emmanuel Philippe heeft een bijzondere expertise ontwikkeld met betrekking tot bepaalde Luxemburgse beleggingsinstellingen (SOPARFI, SICAR, SCSp, SICAV, RAIF, SCI, enz.), waarvoor hij een naslagwerk heeft gepubliceerd in de vorm van een gids voor Belgische fiscale inwoners die in deze structuren wensen te beleggen.

Hij is dus zeer vertrouwd met de complexe Belgische fiscale aspecten van deze structuren (Kaaimanbelasting, belasting op spaartegoeden (19bis), fiscale transparantie, overmaking van dividenden (Belgisch regime voor definitief belaste inkomsten), belasting op beurstransacties, belasting op effectenrekeningen, enz. Hij kan zijn cliënten dus adviseren over zowel Belgische als Luxemburgse fiscale aspecten.

 

Denis-Emmanuel Philippe dient voor zijn cliënten ook regelmatig fiscale rulings in bij de Service des Décisions Anticipées (SDA) om rechtszekerheid te bieden voor hun investeringen in bovengenoemde Luxemburgse structuren, maar ook in Franse structuren (SCI) of Nederlandse structuren (fonds voor gemene rekening).

Daarnaast staat hij zijn cliënten regelmatig bij in fiscale controles met betrekking tot deze buitenlandse structuren, waarbij het kan gaan om zeer complexe kwesties (Kaaimanbelasting, belasting op spaartegoeden, belasting op meerwaarden bij verkoop van SCI-aandelen, toepassing van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, toepassing van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344)).

 

News

Topics

Contact